15. januar

Vet du at Jesus bor i deg?

Jeg leste om en liten gutt fra landet som var på besøk hos en billedhugger i byen. Billedhuggeren arbeidet da med hammer og meisel på en diger steinblokk. Ett år seinere var gutten igjen innom billedhuggeren. Han spurte da kunstneren hva som var kommet ut av den store steinen. Billedhuggeren pekte da på en statue av Jesus. Da gjorde gutten store øyne og sa: «Hvordan kunne du vite at Han var inni der?»
--
Vet du at Gud bor i deg?

Johs. 14, 23 viser sammenhengen mellom dette og vårt forhold til Guds Ord:

«Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og ta bolig hos ham.»