13. januar

Syndenes forlatelse

Det fortelles at Henrik Kaarstad, som i sin tid var rektor ved lærerskolen i Volda, like før avslutningen av lærerutdanningen, spurte klassen sin: «Kan noen si meg med få ord hva som er det mest sentrale i kristendommen?» Da ingen vågde å svare, sa Kaarstad: «Kristendom er syndenes forlatelse, syndenes forlatelse, syndenes forlatelse…»

Det var jo også det Luther kjempet for å finne i sin søken etter en nådig Gud. Og når en har fått sett litt av syndefordervet i en selv blir nøden stor etter nettopp å finne tilgivelse for sine synder.

Luther fant at svaret ikke lå i eget strev, men i tro på det Jesus har gjort.

Slik skaper vi et solid, nytt fundament.