9. januar

 

Vet du hvor rik du er?

 

En mann i USA følte seg lurt. Han hadde kjøpt et jordstykke, men det viste seg at det var svært lite fruktbart. Pipen fikk imidlertid en ganske annen låt da en fant olje på eiendommen hans. Han hadde sittet på millionverdier uten å være klar over det.
Det du har i Gud er mye mer verdt. Kanskje tenker du ikke så mye over det i hverdagen. Men hva kan jordiske verdier stille opp mot fred i sjelen, tilgivelse og evig liv i Himmelens herlighet?

Dette kan bare Jesus gi.

«Han skal tørke hver tåre bort fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. (Åp. 21, 4)