2. januar

Gud er nærmere enn du tror

En gammel bergenshistorie forteller om en mann østfra som henvendte seg til en kjuagutt i Bergen sentrum:

«Kan du si meg hvor Strandgaten er?»
«Ka får eg for det då?»

«Du skal få 25 øre! Kan du så fortelle meg hvor jeg skal gå for å komme til Strandgaten?»
«Du står midt i an!» sa kjuagutten og sprang avsted med en lett-tjent 25 øre!
--

Mange søker på forskjellige måter etter å finne fred med Gud. Men Gud er nærmere enn du tror. «Se, jeg står for døren og banker.» sier Jesus i

Johs Åp. 3, 20.

Gud er nærmere enn du tror. Det gjelder bare at du åpner opp for Ham ved å ta imot Jesus som din Frelser og Herre.