1. januar

 

Vet du hvor du skal?

Albert Einstein var et geni, men samtidig distrè. En gang tok han et offentlig transportmiddel, og billettøren kom for å sjekke billetten. Einstein klarte ikke å finne den. Billettøren kjente ham og sa høflig: «Herr Einstein, ikke stress med å finne billetten». Så gikk han videre. Men da han kom tilbake, så han at Einstein fremdeles leitet i lommene. «Men, kjære herr Einstein!» sa billettøren. Da løftet Einstein hodet, og sa: «Herr billettør. De sa at De visste hvem jeg er. Men det handler ikke om hvem jeg er, men jeg vet ikke hvor jeg er på veg!»

--

Nå er vi i starten på et nytt år. Vet du hvor du er på vei åndelig sett?