31. desember

Edin Holme har samlet endel utsagn mennesker har kommet med «når de hørte dødens hånd banke på døren».

Keiser Augustus ropte dette i sin dødsstund til sine lettsindige omgivelser: «Klapp nå i hendene, skuespillet er slutt.»

En seinere keiser utbrøt: «Jeg var alt, og det har intet nyttet meg.» 

All jordisk ære, makt, klokskap og ære, kunne ikke hjelpe når livet ebbet ut.

Annerledes var det som kirkelæreren Augustin sa da han lå på det siste: «La meg dø, min Gud, at jeg kan få leve!»

---

«Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.» (Johs. 11, 25-26)