26. desember

 

En av våre radio - og TV-kanaler hadde for noen tiår tilbake et programinnslag der en ba publikum om å sende inn navn på personer som hadde navn som stod i stil med deres yrke.
Eksempler på dette kan være snekkermester Hammer, elektriker Lampe, fjøsrøkter Kalve og el-verkssjef Strømmen.

På Jesu tid betydde navnene man ga til de nyfødte langt mer enn i dag.
Derfor var det ikke det minste tilfeldig at Jesus fikk det navnet han fikk. Det var heller ikke Maria og Josef som bestemte dette navnet. Det gjorde Gud selv, og Hans sendebud, engelen Gabriel som formidlet det til Maria.

 

«Og se, du skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus.» (Lukas 1, 31)