20. desember

 Det fortelles at Martin Luther en gang drømte at Satan kom til ham med en bokrull, tettskrevet, brei og lang. Så begynte han å rulle den opp for Luthers øyne. Luther merket at rullen inneholdt en lang beskrivelse over hans synder. «Er dette alle mine synder?» «Nei», svarte Satan. «La meg da få se alle!» ropte Luther. Satan kom da med en ny rull, like brei og like lang. Da Luther hadde konstatert riktigheten av det som stod der, spurte han igjen Satan: «Og nå, er dette alt?» «Ja», svarte Satan, «dette er alt.»

«Ta da», svarte Luther, «min penn og skriv med rødt blekk tvers over rullene: Jesu Kristi, Guds sønns blod renser fra all synd!»