14. desember

 En svenske gikk med en reklame på ryggen for å få flere svensker til å bli blodgivere, og den lød slik: «Räddad av en blodgivare».

En forkynner på et sommerstevne fortalte at en i England under krigen, på grunn av mangel på blod til blodoverføring på sykehusene, kunne betale boten sin, for mindre trafikkforseelser, med en halv liter blod.

Begge beretningene peker i samme retning. Vi er reddet fordi noen gav sitt blod for oss, og har du litt kristen kunnskap, vet du at det er Jesu død på korset vi snakker om.

«..med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og således vant han en evig forløsning.» (Hebr. 9, 12)