8. desember

I mitt sted

En mann forteller: «Da jeg var liten gutt så jeg et syn som jeg aldri kan glemme – en mann fastbundet til en kjerre og slept framfor øynene på folket i min fødeby, blødende av sår etter piskeslag og de remmene han var bundet med. En grusom straff. For mange overtredelser? Nei, bare for én. Seinere så jeg en mann som førtes ut for å henrettes. Var det noen som bad om å få dø i hans sted? Nei, han måtte lide lovens strengeste straff. For mange forbrytelser? Nei, for én eneste. Vi har synd på synd. Likevel kan vi få nåde.

 

«...den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort.», sier Jesus i  Johannes 6, 37.