6. desember

Hver dag legger vi nå ut en ny andakt fra denne boken.

6. desember

 Et kors midt i krisen

 Max Lucado forteller om en mann som opplevde et fantastisk syn midt i all elendigheten der han blant annet fant 47 døde etter katastrofen ved World Trade Senter. Han skriver: «Blant alt det istykkerslåtte fant Sileccia et sju meter høyt kors av stålbjelker... Jernbjelkene stod der helt uten menneskelig hjelp. Da den ene bjelken falt inn i den andre, ble de to bjelkene sveiset sammen av ilden. Et symbol midt i ruinene. Et kors midt i krisen. «Hvor var Gud i alt dette?» spurte vi, men torde å håpe: Midt oppi alt», skriver Lucado.

Job 35, 14 sier: «Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!»