En los her til lands som det går frasagn om er Ulabrand, som til og med har fått en statue og flere redningskøyter oppkalt etter seg. Han het egentlig Anders Jakob Johansen, og han berget mang en skute trygt i havn i Skagerrak.
Ulabrand er oppfattet som et symbol på godt sjømannskap og den viktige tjenesten losene gjorde for sikkerheten på havet. Det er mange historier om Ulabrand og hans bravader. De fleste er nok overdrevne, men han blir beskrevet som «en sjømann av den rette støpningen, dristig når det gjaldt, modig og snarrådig», heter det.

--

I Åndens verden seiler vi ofte i urent farvann, og da er det godt å ha Den himmelske losen om bord. Han som kan stille stormen, og når dødens brottsjø oss møter, kan få båten trygt i havn.

La oss ta med et vers fra Hopper/Fjærestrand sin sang om dette:

 

Jesus Frelser, los du meg,
dit hvor stormen raser ei!
Før mitt lille livsskip frem,
til de frelste sjelers hjem.
Mot dets kyster speider jeg,
Jesus Frelser, los du meg!