Vi ber om vekkelse. Vi lengter etter vekkelse. Men den må begynne i oss selv. Noen vers om det denne gangen,

 

Vi ber at Gud må tenne
nytt lys i nyes sinn,
at vekkelsen må brenne
og lukke Himlen inn
i vinterkalde sjeler
slik at de finner ro,
og møter Ham som heler,
forandrer tvil til tro.

 

Men vekkelsen må finne
en start i egen sjel,
for skal vi andre vinne
må vi selv ha del
i Jesu rike nåde
og Hans rettferdighet,
så viljen Hans får råde
i tro og kjærlighet.

 

Så la oss villig lytte
til Åndens myke røst.
Og aldri må vi bytte
den bort med falskhets trøst.
For Ånden selv vil tenne
ny ild i våre sinn
og nye skal bekjenne:
«Tenk Himmelen er min!»