OL i Beijing ble en merkelig affære, og der har selvsagt med Covid 19 å gjøre. Det ble et helt annet OL enn forventet når flere av de største favorittene ikke kunne delta på grunn av smitte eller karantene. Likevel ønsker jeg ikke å snakke ned de som fikk de gjeveste medaljene. Det ligger enorm trening bak slike situasjoner uansett.

Men flere potensielle vinnere vant altså aldri.

Du er kalt til, og du kan vinne en himmelsk seierkrans. Mange prøver av all makt å leve et liv som gjør dem verdig til den. De har kanskje hørt forkynnelse at om du gjør så godt du kan, så kan du gjøre deg fortjent til den. Og så lever de et liv i stor fromhet og stor forsakelse, og mange av dem kan vise til et lass med gode gjerninger, og til at de har en etikk og en moral langt over gjennomsnittet.

Likevel får de ikke den himmelske seierskransen, mens andre med langt dårlige etiske og moralske prestasjoner å vise til, får den. Hvorfor det? Jo, fordi de er smittet av synd.

I Romerbrevet 3, 22-24 står det: For det er ingen forskjell,23 alle har syndet og mangler Guds herlighet.24 Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.»

Er vi ikke rettferdiggjort i Jesus Kristus bærer vi fortsatt syndesmitten selv. Bare Jesus kan gjøre oss fri fra den.