Vi er midt inne i vinter-OL i Beijing. Både skøyter, ski og alpint står på programmet i dag. Felles for alle utøverne er nok at OL er sesongens store mål, eller kanskje målet de allerede så for seg da de for alvor startet opp med idretten sin som barn.

Vi vet også at disse idrettsfolkene har forsaket mye for å komme dit de nå er, både sosialt liv og annet de ellers kunne brukt tiden til. Treningstimene har vært mange og harde, i all slags vær året rundt. Det er lite tid til annet i oppkjøringsperioden. Og så har vi lært av idrettsfolkene at det handler om å først og fremst ha fokus på arbeidsoppgavene sine og ikke la seg distrahere av tidligere resultater, tap eller seire. Det er NÅ de gjelder.

--

I Filipperbrevet 3, 13-14, skriver Paulus: «Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran,14 og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.»
Når du jager avsted er du konsentrert om å nå fram der du ønsker. Og om OL er et stort mål for idrettsfolkene, har vi et enda større: Evig liv og salighet. Skulle vi ikke da ha et minst like stort fokus som dem til frelse for oss selv  – og for å få andre med oss til Himmelen?