Photo 121411808 / Violence Agains © Tinnakorn Jorruang | Dreamstime.com

Vi må  ikke glemme våre brødre og sødtre som lider. Så i dag vil jeg legge inn noe vers om de som blir forfulgt for Jesu skyld.

 

De forfulgte

De kunne ha tiet. Det kunne latt være

å si at de tror på Jesus Guds Sønn.

De kunne levd trygt sammen med sine kjære,

og høstet respekt og hevet sin lønn.

Men troen på Jesus. Å vitne for andre

om hva de selv har fått opplevd med Gud,

må nå forkynnes for det kan forandre

og sette fri ifra lover og bud.

 

Mesteren kalte. De kunne ha nektet,

men Mesterens kjærlighet den ble for sterk.

Han ble deres liv, og nå er de hektet

på å få vise fram Mesterens verk.

Folk blir forvandlet, forløst og satt fri,

Men vitnene fengsles, forfølges fordi,

Ordet om korset som kan forandre

angripes og trakkes ned av de andre

 

som kjemper mot det livgivende ord,

og vil forfølge hver søster og bror.

De ser ikke Jesu frelsende prakt,

Ikler seg heller forfølgerens drakt.

Men Jesus er med hver en søster og bror

og la oss stå sammen med dem, vi som tror.

Løft dem i bønn og støtt så med penger

dem som har mulighet til å nå lenger

enn oss for å trøste vår søster og bror.