DU FINNER NOK FRAM! sies det av og til når folk spør etter himmelveien, og så vises det til kloke venner, gode råd, folk som har levd et bra liv, til filosofier - og forkynnelse som sier at alle kommer til Himmelen.
 
Dette er IKKE Bibelens budskap. Bibelens budskap er at det bare er ÈN vei til Himmelen, og den går gjennom Jesus.
Det kan være mange veier TIL Ham, men Han er døren du må gå igjennom om du skal nå fram. Noen tanker rundt dette:
 
FORTELL OM JESUS
 
Det er godt å kjenne
Åndens milde vind
sammen med de andre
i menigheten din.
Fellesskapet er som
en salve for din sjel.
Fellesskapet bygger
deg opp og gjør deg hel.
 
Men når du går ut fra
fellesskapets rom,
vil Gud du skal vite
at det er som du kom
ut til en misjonsmark
for å gi Guds fred.
Mange søker troen,
men søker på feilt sted.
 
Refr.
For det er Jesus,
Bare Jesus.
Ingen andre kan gi evig fred.
Fortell om Jesus, bare Jesus
har lidt døden i vårt sted.
 
Mange andre røster,
roper: «Kom til meg!»
Alle sammen mener
de er best for deg.
Bare Hyrderøsten
viser sikker veg.
Hyrden det er Jesus.
Han er Livets veg.