Mye virker skremmende og usikkert i vår tid. Men om alt annet svikter, står Bibelens løfter fast. Noen vers om dette nå i starten av året:

 

Nytt, nytt, helt nytt år.

Undrer du hvordan det går

i verden der frafall og urett rår?

Bibelens løfter består.

 

Refr.

Se, jeg er med deg, det har Gud sagt.

Det er en evighets pakt.

For hver som tror

vil Han dekke bord,

selv midt i strid og forakt.

 

Nytt, nytt, helt nytt år.

Gud kjenner tiden som rår.

Jesus er med deg hver dag som går.

Bibelens løfter består.

 

Nytt, nytt, helt nytt år.

Borte er dagen i går.

Alle som kommer ny nåde får.

Bibelens løfter består.

 

Nytt, nytt, helt nytt år.

Det går fra vinter mot vår.

Mørket må vike der Jesus rår.

Himmelens lys det består.