Advent: Forventning til Ham som var og som er og som kommer.
---
Lun og god forventning
tiden nærmer seg.
mange går i spenning,
barna gleder seg.
Dagene er korte nå.
Mørket faller på.
Midt i mørket kommer bud
om Gaven i fra Gud.
Jul med fest og glede
midt i mørketid.
Jesus selv til stede
mildner kamp og strid.
Han som kom med bud om fred
til en krigskald jord
bringer midt i mørket bud
om Gaven i fra Gud.
Lun og god forventning
tiden nærmer seg.
Snart så kommer Jesus
henter deg og meg
til en himmelsk julefest
over all forstand.
Midt i mørket kommer bud
om evig liv hos Gud.
---
Mel. The greatest gift of all
 
Hør gjerne sangen her: