«Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.» Jeremia 18, 3-4.

I dag velger jeg å bruke verseformen for å si noe om dette.

--

Lik leiren som formes
av formerens hånd
blir hvert et Guds barn
av Den Hellige Ånd
arbeidet og stelt med,
slik at det kan bli
i skjønnhet og styrke
av største verdi.

 

Om formingsprosessen
kan smerte og svi
så er den verdifull
og nyttig, fordi
får Mesteren forme,
få sjelen din ro.
Da økes din styrke.
Da styrkes din tro.

 

Om du blir formet
til kopp eller kar
kan nok bero på
de evner du har.
Din Skaper Han ser nok
hva du helst bør bli,
din skjønnhet og styrke,
hvor du har verdi.

 

Slik leiren blir brent
for å holde seg sterk
blir du tent i brann,
det er Ånden sitt verk.
Så får du tjene,
din neste til gavn –
og prise din Herre,
og ære Hans navn.

--

Mesteren ser
hva du bør bli.
Lytt derfor til
hva Han vil si.