Når kenguruungen fødes, er den ikke større enn en peanøtt.  

Mennesker med godt fargesyn klarer å skille omtrent 200.000 fargenyanser.

Et menneske som har gjort farger til sitt yrke (designere/fargekonsulenter) kan med trening lære å skille  ti ganger så mange.  

En gjennomsnittlig hjerne har ca 86 milliarder hjerneceller (nevroner).  Kroppen produserer ca 2,4 millioner nye røde blodlegemer hvert sekund.  Hvis alle blodårene ble lagt etter hverandre, ville de ha hatt en samlet lengde på 95000 kilometer.

- - -

Opplysningene overfor er utrolige, men vi tror at de samtidig er troverdige, i det jeg har funnet dem på nettsider der det ikke er noe poeng i å overdrive dette.  

Uansett får slike opplysninger meg til å tenke på Bibelens ord i Salme 8: 4-10:

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære.Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter:  småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!