Alle som har nyere biler må på avtalefestet service en gang i året. Her går en igjennom alle bilens vitale deler og sjekker at alt er som det skal; at det er olje der det skal være olje, rett trykk der rett trykk skal være, at motoren fungerer som den skal og at det ikke er lekkasjer eller uoppdagete skader i «bilens indre». Luftfiltre og andre lignende forbruksdeler skiftes, og andre deler, som vindusviskere, kontrolleres og skiftes om nødvendig. Ikke gratis, men viktig.

Men det finnes en service som er gratis, og som du kan få utført daglig. Om den leser vi i Salme 139, 23-24: «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på evighetens vei, og led meg på evighetens vei!»

---

Vi trenger å få sjekket at vi har «olje på lampene våre», at vårt indre liv ledes av Ånden og ikke kjødet – og at ikke skitt og annet grums hindrer oss i å se og leve etter Guds vilje med våre liv.

En enkel og litt naiv historie forteller om en mann som pusset bilruten i herdig uten å få vekk en flekk som ble sittende uansett hvor hardt han gnikket. En nabo kom forbi og ble stående en stund og se på, før han sa: – Det der kan du bare gi opp. Flekken er jo på innsiden!

Ytre sett kan det åndelige se bra ut både hos deg og meg. Men hva med innsiden?