Photo 104632412 © Jozef Sedmak | Dreamstime.com

Arne Prøis skriver i boken «Under de evige armer» om en opplevelse fra et stort kristent studentmøte. Dette var i fest-telegrammenes tid hvor det var vanlig å sende telegram ved høytidelige anledninger, bryllup og åremålsdager. På dette studentmøtet gikk møtelederen fram og sa: «Vi har fått telegram», og alle visste hva han snakket om. Men nå var alle spente på innholdet i telegrammet. Rammen ble gjort så høytidelig at alle reiste seg spontant i ærbødighet i det de skjønte at telegrammet måtte være fra en høytstående person.

Så leste møtelederen: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut i hele verden (...) og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.  KRISTUS REX.»

Og Prøis forteller: For alle ble dette telegrammet et høydepunkt. For noen et vendepunkt.»

---

Noen strofer om dette:

Mitt liv, det har jeg fått/ for å tjene Gud, og andre/

i min verden, der jeg bor,/ vil jeg gi dem livets Ord?/


Mange kjenner ikke Gud;/ lever uten evig framtid./

Vil jeg vise dem rett veg ?/Går jeg når Han kaller meg?/

 

Jesus ofret selv sitt liv./ Han forlot sIn skjønne himmel./

Skulle jeg da ikke gå,/når han ber meg om å så ?

--

I tjenesten for Gud / er det glede og god mening./

Men tiden er så kort,/ bruk den før den svinner bort./