Jeg er rik


For en glede å si; jeg er frelst

Jeg kan dele det med hvem som helst

Jeg er rik, jeg er fylt

med en kjærlighet stor

Det er Jesus- Guds Sønn, min bror.

 

Jeg er trygg, jeg har Jesus til venn

Han står med, selv om alt svinner hen

Jeg er svak, jeg er arm

men Hans nåde er varm

Jeg får hvile så trygt hos Ham.

 

Han har renset med ren i sitt blod

Jeg får både min sjel i hans Ord.

Hans rettferdighetsdrakt

er blitt min har han sagt

Syndens flekker er renset bort.

 

Jeg kan gråte av sorg og besvær

Frykt og motgang han møte meg her

Men da går jeg til Ham

det Guds sonofferlam

Ingen ting er for stort for Ham!

 

Jeg er rik – rik i Gud

Han har kledt meg i himmelens skrud.

Tenkt at Han – Han har sagt:

Ved min Sønn er det hele fullbrakt!

 

Audun Myksvoll