«Tro er den fuglen som vet om daggryet, og som derfor synger mens det enda er mørkt»,
heter det i et indisk ordtak. 

Vi har så lett for å se på bølgene rundt oss i stedet for på Jesus.
Gud vet om det, og derfor oppfordrer han oss i sitt Ord, trøstende, til å våge å stole på Ham.

Slik står det i Filipperbrevet 4,6:
« Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud
i bønn og påkallelse med takksigelse».