Denne gangen velger jeg å trekke fram en historie som er knyttet til den tysk-sveitsisk-amerikansk fysikeren, Albert Einstein, som regnes som en av historiens største vitenskapspersoner, og som er særlig kjent for relativitetsteorien.

Følgende skal ha skjedd en gang Einstein tok et offentlig transportmiddel. Så skjedde det at billettøren kom for å sjekke billetten. Einstein ble stresset og sjekket lomme etter lomme uten å finne den. Billettøren kjente ham imidlertid igjen og sa høflig: «Hr. Einstein. Ikke bry deg om å finne billetten. Jeg vet hvem du er, og det gjør ingenting om du ikke finner den.»

Så gikk han videre. Men da han en stund etter kom tilbake dit Einstein satt, så han at Einstein fremdeles leitet febrilsk i lommene. «Men, kjære herr Einstein. Sa jeg ikke at De ikke trengte å bry Dem om å finne billetten?» Da løftet Einstein hodet, så på billettøren, og sa: «Herr billettør. De sa at De visste hvem jeg er. Men det handler ikke om hvem jeg er, men jeg vet ikke hvor jeg er på veg!»
--
Vi er fremdeles i starten på et nytt år. Vet du hvor du er på vei åndelig sett?
De fleste har nok lyst til å komme til Himmelen. Vet du om du er på vei dit?

Johannes 14,6 sier: «Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.»