I  ørkenen er det en synd som er større enn alle andre. Det er å vite hvor det er vann, men ikke fortelle det videre.

Dette får meg til å tenke på det som skjedde 18. januar 1980, kl 01.30. Et norsk bulkskip,  «Star Clipper» fikk rorhavari og dundret rett i det ene brofestet på Almöbroen ved Tjörn i Sverige.  Resultatet var at toppen på broen raste rett i sjøen. Politiet fikk stengt av den ene siden etter 10 minutter, men på Tjörnsiden tok det 40 minutter før tilgangen til broen ble sperret; noe politiet fikk sterk kritikk for i etterkant. Sju biler kjørte rett i sjøen, og åtte mennesker omkom. Seinere er det blitt fortalt at folk i bilene som klarte å stoppe før det var for sent, sprang ut av bilene sine for å stoppe andre biler som kom. Det fleste stoppet da. Men noen brydde seg ikke og kjørte rett i døden.
- -
Åndelig sett går mange mennesker mot stupet, eller leiter etter levende vann der levende vann ikke er å finne. Som troende vet vi om en som både kan gi oss dette, og som samtidig er den eneste broen som fører  til Himmelen.

Derfor kan vi ikke tie.

Du må vite at uten Jesus er du på vei mot stupet. Og at å ikke ta imot Ham er alvorlig. Hebreerbrevet 2,3 sier det slik: «..hvordan skal vi da slippe unna om vi forakter en så stor frelse ?»