Det finnes mange versjoner av historien om Marco Polo og hans ferd til Kina på 1200-tallet. Hvor sanne alle historiene er, har også vært flittig diskutert opp igjennom årene. Men mye som har blitt ledd av, har siden vist seg å være rett.

For eksempel kunne han fortelle at kineserne handlet med papirpenger. Og folk lo. Venezia der Marco kom fra, som resten av Europa, brukte bare mynter. At det skulle være mulig å erstatte mynter med papirpenger, måtte jo bare være en dårlig vits. Men Marco Polo hadde rett, og etter hvert begynte vi å bruke papirpenger i Europa også.

---

Bibelen er full av historier om utrolige ting. Om David som gikk mot Goliat, om Moses som opplevde at Gud åpnet havet da fienden hadde satt ham i en skikkelig felle, med havet som eneste fluktvei. Men det var jo umulig å forsere – før Gud åpnet en vei tvers i gjennom havet. 

Eller hva med Gideon som fikk gikk mot en hær av midjanitter på 130 000 mann, mens han selv bare hadde 300. Men han gikk – i tiltro til Guds løfter. Og da har vi ikke en gang nevnt Jesu under; om stormen som stilnet, syke som ble friske og døde som fikk livet igjen.

Den kjente pionærmisjonæren William Carey hadde som motto: «Våg store ting for Gud – forvent store ting av Gud.»

Kanskje skulle dette få inspirere deg og meg i dag.

Gud er fremdeles undernes Gud.