«Hvis du som leser dette er en kristen, er du med i den mest forfulgte befolkningsgruppen i verden. De fleste av oss som bor her i Norge, merker ikke så mye til det. Hva om vi var født i Irak, i Nigeria, Nord-Korea eller Kina? Vi ville ikke bare sett annerledes ut og hatt færre utdannelsesmuligheter. Vår levestandard, boligforhold og økonomiske kår ville vært helt annerledes. Men mest av alt; vi ville ikke fritt kunne si, tenke og handle som vi gjør.»

Slik starter generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører et brev til støttepartnere.

Og vi plukker litt mer fra dette brevet: «Hvert år, når World Watch List lanseres, håper jeg at de kristnes situasjon har blitt bedre. Det har ennå ikke skjedd, tvert imot, for forfølgelsen øker. 245 millioner kristne opplever høy grad av forfølgelse. 30 millioner mer enn i fjor. Mye av grunnen til den store økningen i antall handler om situasjonen i Kina... Digital teknologi tas for alvor i bruk for å heve kontrollen. ...... Vi har bare sett begynnelsen. Man belønnes med opptil 12 000 kroner for å angi kristne som møtes», sier Askeland, og fortsetter gripende: «De aller fleste bevarer troen. De står fast på at Jesus er Sannheten, om de så må gi opp eiendom, jobb og utdannelsesmuligheter; barn, ektefelle eller til og med livet»

– Er de kristne i Kina redde for for forfølgelse? Ja, til en viss grad. Er vi redde for at forfølgelse også jort motskal komme til oss en dag?
Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men motstanden blir mer og mer tydelig også i vårt samfunn. 

Som kristne er vi kalt til å være lys i verden, uansett pris. Jesus lover oss ikke et enkelt liv. Snarer tvert imot. Det de har gjort mot meg, vil de også gjøre mot dere, sier Han. (jfr Johs 15,20), sier Morten Askeland i Åpne Dører. 

---

Vår oppfordring er bare: La oss ikke glemme våre forfulgte brødre og søstre, men huske på dem i forbønn - og støtte dem økonomisk.