21. april i år ble det kjent at en dansk milliardær hadde mistet tre av de fire barna sine i et terrorangrep på Sri Lanka.

En mann og far, og langt fra bare en millionær, som hadde prøvd å skåne barna sine på alle måter. Menneskelig sett hadde han gjort alt rett, men det hjalp ikke. En forferdelig sak for en far og resten av familien. De fleste foreldre vil jo også gjøre det de kan for at det skal gå bra med barna. Men vi er alle mennesker, og vi rår ikke over liv og død. Det gjør bare Gud.
--
Tre bibelord om dette:

Salme 139,16: «Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.»

Salme 31,16: «Mine tider er i din hånd..»
--
Selv synes jeg det er godt å be om at Gud må gjøre mine dagers tall fullt enten de blir få eller mange. Og er våre dager i Guds hånd, hvem kan da gjøre noe med det? Det er en veldig trygghet i dette synes jeg som i mange år slet med angst.

Men la oss også ta med Salme 90,12 der det står: «Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet!».
Dette er et klokt råd. Ingen av oss vet når reisen vår her tar slutt. Er du ikke frelst og berget for himmelen skulle du påkalle Jesus nå og ta imot hans frelse. Da vil du være trygg uansett hva dagene vil bringe.