I mange filmer, serier og romaner er det slik at helten, og den som kommer best ut til slutt, er den som ingen ventet noe av til å begynne med. Vi finner det også folkeeventyrene. Bare tenk på Espen Askeladd. Han som ble sett ned på av brødrene sine var den som vant prinsessen og det halve kongeriket.

 Bibelen har også slike historier.

 Gideon, han som med 300 mann gikk i krig mot midianittenes hær på 135 000, kom fra den ringeste ætten i Manasse og var den yngste i sin fars hus.

 David, den av Isais sønner som ikke en gang ble regnet med da han mønstret sine sønner etter profeten Samuels Ord, men måtte hentes hjem fra marken etterpå, beseiret kjempen Goliat og ble en konge etter Guds hjerte.

 Ustadige Peter, som lett «for opp som en hjort og ned som en lort», ble leder for disiplene og den som førte ordet da 3000 ble frelst på pinsedagen.

 En liten jente som ble bortført av syrerne, var den som fikk den syriske hærføreren Na`aman til å dra til profeten Elisa, noe som førte til at han ble frisk fra sin spedalskhet, og Guds navn ble æret.

 Det kunne nevnes mange flere eksempler.

- - -

Så om du og jeg føler oss små og ringe betyr det ingenting.

Gud ser til hjertet og kan bruke både leirkar og dem som ingenting er – om de stiller seg til disposisjon for Ham.