–Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! (Matt. 11:28)

 En mor var svært bitter mot Gud fordi hun hadde mistet barnet sitt.

Men en dag fikk hun se en gjeter som forsøkte å få sauene sine over en smal bro. Sauene vegret seg og ville ikke gå over den skrøpelige broen.

Da tok gjeteren et lite lam som stod ved moren sin og bar det over på andre siden. Øyeblikkelig fulgte moren, brekende, etter. Da de andre sauene så det, vågde også de seg over til de grønne engene.

 Dette talte til kvinnen som hadde mistet sitt barn. Hun forsto nå at Jesus hadde båret det trygt over på den andre siden. Nå ville han at hun skulle komme til ham med sin synd og sin bitterhet. Hvis hun gjorde det, ville mange følge etter.

Det skjedde også. Hun ble frelst og ble også et redskap for andres frelse.

---

Det er lett å bli bitter, og av og til kan vi virkelig synes at vi har grunn til å bli det. Men det hjelper ingen å huse slike følelser.

 Jesus tåler å høre på vår smerte og nød, og Han kan gjøre noe med den.