Du trenger ikke leite etter Gud. Han står ved døren din. Det er bare å åpne opp.

 –Herren er nær hos dem som kaller på ham, hos alle som  kaller på ham i sannhet.  (Salme 145:18)

 En gammel og fornøyelig Bergenshistorie forteller om en mann østfra som henvendte seg til en kjuagutt i sentrum.

–Kan du si meg hvor Strandgaten er?, spurte mannen.

–Ka får eg for det då? spurte gutten.

–Du skal få 25 øre!

 Kan du så fortelle meg hvor jeg skal gå for å komme til Strandgaten?

–Du står midt i ´an!, sa kjuagutten og sprang avsted med en lett-tjent 25- øre.

---

Mange søker, på mange forskjellige måter, og i mange forskjellige retninger, etter å finne fred med Gud.

Luther trodde veien gikk gjennom klostergang, bot og ved å pine og plage seg selv.

 I flere av naturreligionene finner vi samme tanken.

 Men dagens skiftord, og illustrasjonen ovenfor, skal få minne oss om at Gud er nær.

 «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.», kan vi lese Johs. åpenb. 3:20.

Det er bare å åpne opp!

Det kan du gjøre ved å be en bønn som denne:

Min Himmelske Far; jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta Dine løfter i Din Sønn Jesus Kristus om evig liv.

Jeg vet at jeg har syndet. Tilgi meg mine synder og rens meg.

Jeg bekjenner nå med min munn at jeg tror på Jesus Kristus.

At han døde for mine synder og at Du reiste Ham opp igjen fra de døde.

Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og Frelser i livet mitt.

Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i Hans navn har jeg tilgivelse og evig liv.

Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen!

 - - -

Om du nå har bedt denne bønnen til frelse fordi du vil ta i mot Herren Jesus som din frelser, vil jeg med stor glede si: Velkommen som Guds barn!
Velkommen inn i Guds familie! Du er frelst!