–..Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel..(2.Kor. 11:14)

 Da Julius Cæsar var bare en ung gutt fikk den såkalte edilen i Rom en tilsynelatende stor elskverdig gave, en skipslast med herlig, solgyllen hvete, fra en rik egyptisk handelmann. Unge Cæsar gjennomskuet imidlertid at hveten var forgiftet, advarte edilen og reddet både ham- og alle romerne som hveten var tiltenkt.

---

Gud har gitt oss både sitt Ord og sin Ånd som skal lede oss til sannheten. Ved Ordet og Ånden skal vi også etterprøve det som blir talt og sagt. Også når forkynneren synes å ha fantastiske nådegaver. Gavene i seg selv er ingen garanti for at en person har med Gud å gjøre.

Eksempelvis stod en healer fram og fortalte at han i sin tidligere praksis hadde hatt  kontakt med okkulte krefter.

De farligste er ikke satanister som starter kirkebranner eller provoserer på andre måter.

Farligst er de som infiltrerer menigheter og skaper splid og spetakkel uten at menighetsmedlemmene er klar over årsak og virkning.

---

La oss derfor ta oss i vare.