–Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.... (Matt. 28:18)

 I 1794 fikk den skotske kirkes General Assembly seg forelagt et forslag om å oppta ytremisjonen. Men et motforslag som ble lest opp sa blant annet:«Å utbrede evangeliets kunnskap blant barbariske og hedenske nasjoner synes å være i høyeste grad urimelig, for så vidt som filosofi og lærdom i sakens natur må komme først, og så lenge det her hjemme finnes et eneste individ som savner religiøs kunnskap, vil det være uriktig og meningsløst å bringe evangeliet ut.», het det.

Men da denne resolusjonen ble lest opp, reiste dr. Erskine, en av kirkens ledende menn, seg og ropte til dirigenten: –Rekk meg Bibelen!

Så slo han opp og leste dagens skriftord: «......gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...»

---

Jeg sier bare: Takk og lov for at det fantes, og finnes, folk som er villige til å sette Bibelens Ord framfor menneskelig filosofi og lærdom. For det er sant som det er sagt: En kristen på kne ser lenger enn en filosof på tåspissene.