–Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste.

 (Salme 40:3)

På et årsmøte sommeren 1997 møtte jeg en tøff og kraftig gravemaskinsfører i begynnelsen av 30 -årene. Han var blitt kristen for fire måneder siden.

Han fortalte at han hadde gått på møte, og blitt bedt for. Og for å beskrive det som skjedde etterpå, tok han anleggsspråket til hjelp.

–Den natta opplevde det jeg på anleggspråket vil kalle en masseutskifting, sa han.

–Masseutskifting?.

-Ja, nettopp.  Du skjønner når vi utfører masseutskifting, graver vi først vekk den gamle gjørmen og legger stein ned i plassen for den. Slik skaper vi et solid, nytt fundament.

 ---

Dagens skriftord bærer bud om at David opplevde det omtrent på samme måten.