-..så gjør min glede fullstendig ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og vær ett i sjel og ha samme tankegang.   (Fil. 2:2)

 Bladet Coffee Break forteller om en mann som ropte på naboen og ba ham om å flytte en svær sofa som hadde satt seg fast i utgangsdøren. De dro av alle krefter til de var helt utmattet, men sofaen var ikke til å rikke.

«Nei, vi får vel gi oss», sa eieren. «Vi klarer aldri å få den inn.»

Naboen så forundret på ham og sa: «Inn?».

---

Det er viktig å dra i samme retning. Mangt et kristent arbeid har gått i stå fordi det ikke fungerte slik.

Derfor oppfordrer dagens skriftord også sterkt til enhet.

Ja, det er nesten så en kan bli overrasket over hvor sterkt dette blir sagt.

Uenigheter er derfor ikke noe en kan feie under teppet. De må taes opp og arbeides med. Det krever både ydmykhet og tålmodighet - og ikke minst villighet på begge sider.

Godt er det om de som har tro for det samme blir plassert i samme arbeidslag. Er det mulig vil det være til alles beste.