Illustrasjonsfoto: Stockphoto

–deres himmelske Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. (Matt. 6:8)

 Vi lever i en fantastisk kommunikasjonstid. Gjennom internet kan  nå vanlige folk sende tekst og bilder til personer på andre siden av jordkloden på sekunder - og det utvikles stadig nye produkter som utvider kommunikasjonsmulighetene.

Men ingen av dem kan komme opp mot kommunikasjonen Gud tilbyr oss gjennom bønnen.

 Allerede før vi ber, vet Gud om hva vi trenger og setter i gang tiltak for å møte våre behov. Bedre enn noen annen forstår han oss. Bedre enn noen annen kjenner han vår framtid, og mer enn noen annen har han makt til å gi oss det vi ber om.

 

Det er makt i de foldede hender.

 I seg selv er de svake og små.

 Men mot allmaktens Gud du dem vender.

 Han har lovet at svar skal du få.

 Det er svar underveis. Engler kommer med bud.

 Om det drøyer de fram dog skal nå.

 For det lovet jo løftenes trofaste Gud.

 Kall på meg og du hjelpen skal få.

                                  

(Trygve Bjerkrheim)