Påske er på mange måter blitt et tegn på frihet, rekreasjon og nytt liv. Det ligger i påskebudskapet.

Gjennom sin død og oppstandelse har Jesus åpnet veien til hvile, frihet og nytt liv for oss. Hvile fordi en en fått fred med Gud og funnet det en søkte etter. Frihet fordi en ved troen på Jesus er løst fra syndens og dødens makt, og nytt liv fordi Jesus med sin stedfortredende handling skaffet oss nettopp det.Samtidig har det blitt spesielt sterkt for meg at Jesus gjorde dette frivillig.

Når vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne kommer for å ta Jesus til fange, spør Jesus hvem de leter etter.

De svarer: «Jesus fra Nasaret».

Da sier Jesus: «Det er meg!»

Så skjer det utrolige som er skildret i Johannes 18:5. «Da han sa til dem: Det er meg, vek de tilbake og falt til jorden.»

Og seinere da Peter vil forsvare ham med sverd, sier Jesus:

 «Stikk ditt sverd tilbake på plass....eller tror du ikke  jeg kunne be min Far, og så ville han sende meg mer enn tolv legioner engler? (Matteus 26:53)