Mat

Litteraturhistorikeren Francis Bull ble like etter krigen intervjuet om sine inntrykk fra fangenskapet på Grini, og trakk fram også de lyse sidene. ­«Men det elendige kostholdet har De vel ikke mye godt å si om?» «Vel,» sa Francis Bull, «det er utrolig hvor godt vond mat smaker bare en har tilstrekkelig lite av den.»

Åndelig sett snakker vi om at Bibelen er mat, og at det er god mat for vår sjel. Men vi må nok innrømme at vi altfor lett blir for lite opptatt av vår åndelige føde. Men se hvordan det er hos kristne der Bibler er mangelvare. Det er sterkt å lese hva de ofrer for å få tak i en.
--

Også åndelig sett er «sulten den beste kokk».