28. oktober

 

Jesus er Gud

Noen 2. klassinger besøkte et skolemuseum. Her var det samlet en mengde ting som vitnet om tidligere tiders skolehverdag. På veggen hang det også det kjente profilbildet av Jesus, ikke i svart/hvitt, men i brunt/hvitt. Jeg tror nok at flere av mine lesere ser dette bildet for seg. Det var slett ikke uvanlig at dette hang i skolestuene før i tiden.

En av 2. Klassingene var mest opptatt av bildet av Jesus. Hun pekte på det og sa: «Der er Gud!»

Svært godt sagt av en 2. klassing. For Bibelen understreker at Jesus er Gud.

Fil. 2, 6 forteller at Jesus, før Han kom til jorden, ikke «holdt det for et røvet bytte å være Gud lik..»