16. september

 

Opp av mismotets myr

I «Pilgrims vandring» snakker Bunyan om motløshetens sump og mismotets myr.

Det er ingenting å gjøre med mismotets myr. Det er her de samler seg alle urenhetene som kommer for en dag når en synder på vandring innser sin synd og forstår at han er fortapt. Dette er frykten, tvilen, uroen og skuffelsen over ham selv.» (...)
Men dette er nåde. For når vi virkelig ser vår synd, ser vi også at vi trenger en Frelser! Og kommer vi så til Jesus med vår synd, får vi erfare som salmisten: «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» (Salme 40, 3).