10. august

 

Ikke tilfeldig

 

 

Medisinske forskere har funnet ut at det viktige koaguleringsstoffet, K-vitaminet, ikke produseres i normal mengde før femte til syvende dag etter fødselen.  Dessuten at stoffet prothrombin som også er nødvendig for at blodet skal få normal koaguleringsevne bare er 30 % den tredje dagen. Men den åttende dagen er det på 110 %, før det jevner seg ut til 100 % og forblir slik, skriver han. Vi ser derfor at det slett ikke var tilfeldig at Gud gav påbud om at omskjærelsen skulle skje når guttebarnet var åtte dager gammelt.

 

«Når en sønn hos dere er åtte dager gammel, skal han omskjæres...» (1. Mos. 17, 12)