8. august

 

Vi kan ikke moderere oss for å tekkes folk

Dr. Stockmann i Henrik Ibsens «En folkefiende» blir utropt til en fiende av bysamfunnet han bor i, bare fordi han avslører at badeanstalten som er byens stolthet er full av helseskadelige bakterier.

I skriftordet nedenfor informerer disiplene Jesus om at fariseerne reagerte svært negativt på Jesu tale. Men Jesus modererer seg ikke av den grunn. Det kan heller ikke vi gjøre. Det er ikke nok å vinne folk for kristne forsamlinger. Vi må vinne dem for himmelen - og da må de først se at de er syndere som trenger en Frelser.

«Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte det Du sa?»  (Matt. 15, 12)