1. september

 

Hvordan bygger du?

 

Dag Kullerud forteller følgende om Hans Nielsen Hauge:

«I Nes i Hallingdal fikk prestene nyss om at Hauge var i anmarsj. Lensmannen ble mobilisert, og Hauge ble brakt inn til et geistlig forhør. En eldre klokker som var til stede kunne ikke tie med sin vrede og anklaget Hauge for å ha revet ned alt det han hadde bygd opp på førti år.

«Hvordan har du bygd når det kunne falle så raskt?» svarte Hauge.

De lot ham gå.»

--

Hvordan bygger du?

 

«Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må passe på hvordan han bygger videre på den.» (1.Kor. 3, 10)