27. august

 

Kjærlighet på førsteplass

Det fortelles om en tysk konge som levde for flere hundre år siden, at han ville finne ut hva som var menneskehetens opprinnelige språk.

Han samlet noen nyfødte barn og befalte dem som skulle passe barna at de ikke måtte snakke med dem. De skulle stelle dem, men på ingen måte pludre med dem.

Kongen mente at barna da, når de begynte å snakke, ville snakke det eldste språket, latin, gresk, arabisk - eller noe helt annet. Men kongens forsøk mislyktes fullstendig. For barna døde. De kunne ikke leve uten kjærlige ord fra sine voksne omgivelser.

«..  størst blant dem er kjærligheten.» (1. Kor. 13, 13)