26. august

På trygg grunn

Edin Holme har samlet endel utsagn mennesker har kommet med «når de hørte dødens hånd banke på døren».
Keiser Augustus ropte dette i sin dødsstund: «Klapp nå i hendene, skuespillet er slutt.» Forfatteren Thomas Hobbes, som anså det å være en kristen som tegn på frykt, sa i sin dødsstund, i det han skalv av angst: «Jeg er i ferd med å gjøre et sprang ut i mørket.»

Johan Huus som ble brent på bålet, ropte derimot ut i trygg tro: «I dine hender; Herre Jesus, overgir jeg min av deg forløste sjel».

«Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans rede for meg...» (2. Tim. 4, 7-8)