25. august

 

Kjenner du tyngden av korset?

Pasjonsspillet som framføres i byen Oberammergau hvert 10. år er etter hvert velkjent.  Anton Lang er en av dem som har hatt oppgaven å være Jesus i dette spillet. Blant annet bar han korset lidelsesveien til Golgata.

En besøkende som fikk komme bak scenen, prøvde å stille seg under korset, men oppdaget at han knapt klarte å løfte det. Han spurte da Anton Lang hvorfor det var så tungt. Da svarte Lang: «Jeg kunne ikke makte rollen min dersom jeg ikke kjente tyngden av korset!»

«..begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han skulle lide meget (...)
at han skulle bli slått ihjel...» (Matt. 16, 21)