22. august

 

Våg å bruke det du har fått!

Piccolofløyten er symfoniorkesterets minste instrument, bare halvparten så stor som en vanlig tverrfløyte.  En piccolofløytespiller var ikke fornøyd. Han syntes lyden av fløyten druknet i bruset fra det store orkesteret, så han sluttet å spille. Men da stoppet dirigenten hele ensemblet, pekte på mannen og sa: «Hvor ble det av deg?» Dirigenten hørte at fløyten manglet. Den vesle fløyten måtte være med.

Du er verdifull for Gud. Også du må være med slik at den rette klangen kommer fram.

           

Matt. 25, 15 sier: «Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent - hver av dem etter som de hadde evne til».