13. august

 

Takk Gud for alle ting

Jeg husker en liten historie fra da jeg var liten, om to engler som hadde med seg to kurver til jorden. Den ene engelen bar tungt fordi kurven var fylt til randen, mens den andre engelen sin kurv var så lett at det ble en klar kontrast i bildet. Kurven til den første engelen var fylt av menneskenes bønner, mens engelen med den lette kurven hadde som oppgave å bringe menneskenes takk fram for Gud.

Av ti spedalske som ble helbredet kom bare èn tilbake for å takke Jesus.

Hvordan det er med oss? Takker vi?

Ef. 5, 20 kommer med følgende oppfordring: Takk Gud «for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.»